Podsumowanie inspekcji sprawdzających gotowość jednostek OSP.

W dniu 19 października br. funkcjonariusze KP PSP w Choszcznie zakończyli coroczne inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu choszczeńskiego. W ramach inspekcji sprawdzono gotowość 19 jednostek, które na co dzień mogą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Oceniano takie zagadnienia jak: alarmowanie, gotowość ratowników, pojazdów i sprzętu do działań, umiejętność obsługi sprzętu ratowniczego, kompletność dokumentacji operacyjnej oraz umiejętność organizacji akcji ratowniczo gaśniczej. Najwyżej ocenione zostały jednostki krajowego systemu ratowniczo gaśniczego: OSP Bierzwnik, OSP Krzęcin, OSP Recz. Natomiast spoza systemu na wyróżnienie zasłużyły jednostki OSP Chłopowo, OSP Brzeziny, OSP Boguszyny.

Na inspekcje stawiło się w sumie 80 strażaków OSP, najwięcej aż trzynastu w Bierzwniku. Niestety w OSP Nętkowo nie stawił się żaden strażak uprawniony do czynnego udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych.