Szerszenie, osy i pszczoły

W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie w dniu 10 lipca 2009r. „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” powyższe „Zasady….” ujednolicają postępowanie straży pożarnej podczas przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu oraz podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły) w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

 

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane). Stosowanie odesłania od ustawy Prawo Budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

 

Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie roju owadów lub gniazda należy do zadań właściciela lub zarządcy.

 

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

 

Firmy zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie):

Bierzwnik : tel. 691820685

Choszczno: tel. 608411995

Recz: tel. 721727766

Dobrzany: tel. 691865318

Stargard: tel. 604464449

Drawsko Pomorskie: tel. 510109007

Gorzów Wlkp.: tel. 602251105

Usuwanie pszczół (pszczelarze):

Choszczno: tel. 693090552, 694841459, 601446311

Bierzwnik: tel. 660697786

Krzęcin: tel. 607814931

Recz: tel. 724490892, 501103264

Pełczyce: tel. 691311272

 

 

Brak możliwości komentowania.