Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu – Materiał szkoleniowy KG PSP

Film został opracowany w Komendzie Głównej PSP. Materiał obejmuje zagadnienia sprawiania, wykorzystania oraz mechanizmu upadku na skokochron.

Brak możliwości komentowania.