Odprawa roczna

13 stycznia 2020 roku odbyła się odprawa roczna funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie.

W naradzie uczestniczyli:

Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu MSWiA

nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie

bryg. Marek Popławski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie

Insp. Kazimierz Piotrowski – Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie

Paweł Szuber – Wicestarosta Powiatu choszczeńskiego

Aneta Kołuda – Wójt Bierzwnika

Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna

Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna

Mirosław Kluk – Burmistrz Pełczyc

Wiesław Łoński – Burmistrz Recza

ks. kan. Karol Wójciak – Kapelan powiatowy

Krzysztof Barski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Choszcznie

Jarosław Kaleta – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Choszcznie

oraz druhowie jednostek OSP z terenu powiatu choszczeńskiego.

W trakcie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie – mł. bryg. Mirosław Dzidek przedstawił wykonane zadania w roku 2019. Na koniec wręczono pamiątkową statuetkę dla odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego – dowódcy JRG w Choszcznie, który pełnił tę funkcję od 2009 roku, a w KP PSP w Choszcznie służył od 1997 roku.

Brak możliwości komentowania.