Włączenie jednostki OSP Kołki do KSRG

W dniu 15 maja br. st. bryg. Marek Popławski Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w asyście mł. bryg. Mirosława Dzidka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie złożył na ręce dh Stanisława Gromadzkiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkach decyzję oraz akt włączenia OSP Kołki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka OSP Kołki przedłuża swoją obecność w systemie i jest jedną z 10 jednostek OSP należących do KSRG w naszym powiecie.

Brak możliwości komentowania.