OSP Kołki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołkach została założona w 1949 roku.

W chwili obecnej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 20 ratowników. 

Prezes: Stanisław Gromadzki

Naczelnik: Łukasz Świtaj

Jednostka dysponuje następującym sprzętem:
GBA -Rt 2/24 Man

Brak możliwości komentowania.