OSP Łasko

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku

W chwili obecnej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 13 ratowników. 

Prezes: Andrzej Kowalski

Naczelnik: Jan Świniarski

Jednostka dysponuje następującym sprzętem:

GLBA 0,8/8 Mercedes

Brak możliwości komentowania.