OSP Zwierzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierzynie została założona w 1948 roku.

10 ratowników przeszkolonych do działań ratowniczo-gaśniczych 

Prezes: Mariusz Doncer

Naczelnik: Mariusz Gwoździk

Jednostka dysponuje następującym sprzętem:
GBA 2/37 Daf

Brak możliwości komentowania.