OSP Zwierzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierzynie została założona w 1948 roku.

W chwili obecnej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 9 ratowników. 

Prezes: Mariusz Doncer

Naczelnik: Mariusz Gwoździk

Jednostka dysponuje następującym sprzętem:
GBA 2,5/16 Star

Brak możliwości komentowania.